ไบโอเทคเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ TECHMART ASEAN+ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ไบโอเทค ได้เข้าร่วมนิทรรศการ TECHMART ASEAN+3 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2552 ณ Vietnam Exhibition Trade Fair Center กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยแสดงนิทรรศการภายใต้นามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ไบโอเทค ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของ ไบโอเทค รวมทั้งการให้บริการทางด้านห้องปฎิบัติการของหน่วยวิจัยและบริการของ ไบโอเทค ได้แก่ 1) ชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 lymphocytes แบบใช้เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 2) ชุดตรวจโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 3) ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance และ Lysis Buffer 4) ชุดตรวจโรคกุ้ง และ 5) ต้นเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้งสำหรับแหนม เป็นต้น รวมทั้งได้จัดโบรชัวร์แนะนำผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่จัดจำหน่าย ได้แก่ หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด สำหรับผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อต่อไป 
 

งาน TECHMART ASEAN+3 เป็นงานแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีของประเทศเวียดนาม มุ่งเน้นการแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่พร้อมออกสู่ตลาด ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีในหลายสาขา เช่น พลังงาน การเกษตรและอาหาร การติดต่อสื่อสาร การป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยประกอบด้วยบูธนิทรรศการของหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชน จำนวน 400 หน่วยงานจาก 11 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ไทย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และ ออสเตรีย มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ประกอบการ โดยพบว่ามีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ ให้ความสนใจ ไบโอเทค ในฐานะหน่วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี (Licensing) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลงานวิจัย และริเริ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเวียดนาม และมีผู้แสดงความสนใจขอรับข่าวสารของ ไบโอเทค ในด้านต่างๆ ซึ่ง ไบโอเทค ได้เก็บข้อมูลการติดต่อ เพื่อประสานงานร่วมกันต่อไป 

อนึ่ง TECHMART ประเทศเวียดนาม เดิมเป็นงานแสดงนิทรรศการระดับประเทศที่จัดขึ้นทุกปีมาตั้งแต่ปี 2546 แต่เนื่องจากในปี 2552 รัฐบาลเวียดนามได้ผนวกงานนี้ เข้าไปในแผนความร่วมมืออาเซียน จึงได้มีการเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชียตะวันออก (เกาหลี จีน ญี่ปุ่น) หรือ ASEAN+3 เข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้วย แต่ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่ยังเป็นคนเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการย่อยที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ในธุรกิจของตน 

F18Z3 DSC05300 27CAA DSC05296 2BF9Z IMG 0422 7A311 IMG 0427 ZBBZ5 IMG 0459

ข่าวสารองค์กร