เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเชื้อตายเพื่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์วิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เป็นหนึ่งในทีมวิจัยทดลองสร้างวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ประเภทวัคซีนเชื้อตาย โดยใช้เชื้อไวรัส A/Nonthaburi/102/09 ที่แยกได้จากผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย กล่าวในระหว่างการบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคโนโลยีวัคซีน เพื่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา

ดร.อนันต์ ได้นำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่แยกได้จากผู้ป่วยคนไทยรายแรก (เชื้อไวรัส A/Nonthaburi/102/09) มาพัฒนาเป็นวัคซีนด้วยเทคนิครีเวอร์สเจเนติกส์ (reverse genetics) ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างวัคซีนที่พัฒนาขึ้นในช่วงการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเมื่อหลายปีก่อน ข้อดีคือสามารถสร้างวัคซีนได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคนั้น แต่เป็นการสร้างไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาในหลอดทดลองให้มีหน้าตาเหมือนกับไวรัสที่ต้องการได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงจีโนมของไวรัสได้ตามความต้องการและเหมาะสม

“นักวิจัยได้ทำการศึกษาโดยนำสารพันธุกรรมของไวรัส ใส่เข้าไปในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นเองในห้องทดลอง ทำให้เกิดการสร้างไวรัสตัวใหม่ขึ้น สำหรับนำไปผลิตเป็นวัคซีน     เมื่อได้วัคซีนแล้วจะนำไปทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลองก่อนคือ เฟอร์เรต เพราะจะแสดงอาการติดเชื้อ เช่น ไอ จามได้เหมือนคน” ดร อนันต์กล่าว

ดร.อนันต์ ได้ทดลองสร้างวัคซีนเชื้อตายควบคู่ไปกับการทดลองวัคซีนเชื้อเป็น โดยร่วมกับ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009

“วัคซีนที่ ดำเนินการอยู่นั้น เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งเป็นคนละชนิดกับ วัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมกำลังเร่งผลิตเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ที่ใช้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ได้จากประเทศรัสเซียเป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตวัคซีนเชื้อเป็น ทั้งนี้วัคซีนเชื้อตายและวัคซีนเชื้อเป็นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

เพราะถึงแม้วัคซีนเชื้อตายและวัคซีนเชื้อเป็น มีวิธีการผลิตที่คล้ายกัน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกัน แต่ในการทำวัคซีนเชื้อตาย จะต้องทำให้เชื้อไวรัสหมดสภาพจากการเป็นไวรัสหรือเหลือเพียงแต่ชิ้นส่วนของโปรตีนที่ผิวของไวรัสก่อนจึงนำไปใช้ได้

ทั้งนี้วัคซีนเชื้อตายมีความปลอดภัย 100% และเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ สามารถให้ได้เกือบทุกคน ทุกวัย แม้แต่ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ก็สามารถรับวัคซีนชนิดนี้ได้” ดร.อนันต์กล่าว

สำหรับการทดลองทำวัคซีนเชื้อตายป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ของ ดร.อนันต์ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองในสัตว์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จและสามารถนำมาใช้ได้จริงในคน

5357D_DSC_01881

H1N1 10

ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2552

ข่าวสารองค์กร