ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มรกต ตันติเจริญ ได้รับรางวัล APBioChEC Award

392E4 Morakot

 

คณะกรรมการจัดการประชุม The Asia Pacific Biochemical Engineering Conference 2009 (APBioChEC'09) มีมติมอบรางวัล APBioChEC Award แด่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส ไบโอเทค เนื่องจากเล็งเห็นว่า ศ.มรกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวเคมีอันทรงคุณค่า และมีประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ทั้งในแวดวงการศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาดังกล่าวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค รวมถึง เป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดการประชุมฯ มาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดการประชุมฯ จึงมีมติมอบรางวัลดังกล่าวแด่ ศ.มรกตฯ ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลกำหนดให้มีขึ้นในการประชุมฯ ครั้งที่ 9 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2552 

อนึ่ง การประชุม The Asia Pacific Biochemical Engineering Conference กำหนดจัดทุก 2 ปี โดยประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เวียนกันเป็นผู้จัดการประชุม เริ่มตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา การประชุมปีนี้เป็นครั้งที่ 9 (APBioChEC'09) กำหนดจัดภายใต้หัวข้อ “Biotechnology for Sustainable Development” ณ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2552 https://www.apbiochec.jp/index.html

CC8E8 Morakot

ประกาศเมื่อ 3 ธันวาคม 2552

 

 

 

 

ข่าวสารองค์กร