ผลงานชุดตรวจเม็ดเลือดแดง: เจลทดสอบกรุ๊ปเลือดชุดประหยัด (Innov Gel Test) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ชมเชย) ประจำปี 2552

ชุดตรวจเม็ดเลือดแดง: เจลทดสอบกรุ๊ปเลือดชุดประหยัด (Innov Gel Test) เป็นผลงานวิจัยที่ ไบโอเทค ได้ให้การสนับสนุน รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทอินโนว์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมกันเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551   ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นกว่าเทคโนโลยีเดิม คือ เป็นชุดตรวจที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว ต้นทุนถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประหยัดบุคลากรและลดขั้นตอนการทำงาน โดยชุดตรวจนี้ สามารถตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงได้เทียบเท่ากับวิธีหลอดทดลอง และใกล้เคียงกับวิธี commercial gel นอกจากนี้ ชุดตรวจที่พัฒนาได้เป็นลักษณะ microtube/microstrip gel test สามารถทำการทดสอบได้ถึง 12 ตัวอย่างต่อครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการทดสอบตลาดโดยได้ใช้จริงแล้วในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และกำลังอยู่ระหว่างการผลิตเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ชุดตรวจนี้จะมีประโยชน์และมีผลกระทบโดยตรงต่อธนาคารเลือดและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ชมเชย) ประจำปี 2552 ซึ่งจะจัดพิธีการแถลงข่าวมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยนายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวยังเคยได้รับรางวัล ITEX Gold Award ของ 20th International Invention, Innovation and Technology Exhibition 2009 ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมาด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ เป็นสมาชิกของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ของ สวทช. 

6806

ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2552 

ข่าวสารองค์กร