โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

IPLAW_LOGO

ไบโอเทค ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ทรูวิชั่นส์ จัดโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย ครั้งที่ 6 สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่เยาวชนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายไมตรี สุเทพากุล อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ คุณณัฏฐา มหัทธนา บริติช เคานซิล และ ดร.ธนิต ชังถาวร ไบโอเทค ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 2010 (Young Thai IP Law Ambassador Award 2010) ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค บริติช เคานซิล ประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ทรูวิชั่นส์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งด้านกฎหมายและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านนิติศาสตร์

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ Intellectual Property for ASEAN Community โดยจะปิดรับเรียงความในวันที่ 3 มกราคม 2554 (คัดเลือกให้เหลือ 8 ทีม)

ส่วนที่ 2 การประกวดว่าความเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Intellectual Property Dispute in Government Funded Research

ทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกาพร้อมเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อดูงานหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย บริษัทกฎหมายและฝึกงานกับสำนักงานทนายความชั้นนำของอังกฤษ

E6136_untitled

นายไมตรี สุเทพากุล (กลาง) อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ คุณณัฏฐา มหัทธนา บริติช เคานซิล ( คนแรกจากซ้าย ) และ ดร.ธนิต ชังถาวร ไบโอเทค ( คนที่ 2 จากขวา )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภาษิวัต สุทธิรักษ์

โทรศัพท์ 02-657-5628
โทรสาร  02-253-5312
Email: //compose.mail.yahoo.com/?To=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: rgb(103, 139, 39);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.britishcouncil.org/thailand-science-and-society-ip-law-ambassador-2010.htm
 

ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร