เผยแพร่บทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ”

บทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” จัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำนักงานร่วมกับไบโอเทคในการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553 สำหรับรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต ข้อมูลการใช้ประโยชน์ และข้อมูลความรู้เชิงเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ อันจะมีประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสร้างมูลค่าจากฐานชีวภาพที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ได้ที่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 02-141-7800

โทรสาร   02-143-9202

Download บทความ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ”

diversity2

ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2553 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร