สื่อต่างประเทศเขียนบทความเกี่ยวกับไบโอเทคและประเทศไทย

E2289_Malaria12

19A3E_120_structureสื่อต่างประเทศ TropIKA.net ได้สัมภาษณ์ ศ.ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค และอาจารย์ผู้ใหญ่ใน สวทช.  ซึ่งบทความนี้ได้ถูกตีพิมพ์ใน TropIKA.net เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

ในบทความนี้ ได้กล่าวถึง ตัวยา P218 ยาต้านมาลาเรียตัวใหม่ (candidate drug) ซึ่งได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ pre-clinical trial โดยนับเป็นยาตัวแรกที่คิดค้นออกแบบโดยทีมนักวิจัยไทยที่เข้าสู่ขั้นตอนนี้

นอกจากนี้บทความได้กล่าวถึงประวัติการจัดตั้งศูนย์ไบโอเทค  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่นี่ https://www.tropika.net/svc/interview/Anderson20100720-Profile-BIOTEC

 
 

ข่าวสารองค์กร