พิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน (HRD Program in Biotechnology 2010 Program)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ไบโอเทคได้จัดพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน (HRD Program in Biotechnology 2010 Program) ในปีนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมและทำวิจัยทั้งหมด 12 คน จากประเทศลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย

5DEB7_HRRD

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาค โดยผู้เข้ารับการอบรมจะทำวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของไบโอเทคเป็นเวลา 3-6 เดือน ภายใต้การดูแลจากนักวิจัยรุ่นพี่ไบโอเทค

ดูรายละเอียด "โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อนบ้าน" ที่ https://www.biotec.or.th/TH/index.php/international/hrd-neighboring-countries

ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2553

 
 

ข่าวสารองค์กร