พบงานวิจัยของไบโอเทคได้ในงาน NSTDA Investors’ Day วันที่ 16 กันยายน 2553

 

gr_inventor ( ซ้าย-ขวา) คุณโสภณ บุณยรัตพันธ์ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน, คุณสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสวทช.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 คุณสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” หรือ NSTDA Investors Day จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสวทช. และคุณโสภณ บุณยรัตพันธ์ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน ร่วมแถลงข่าว พร้อมพูดคุยถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยง ภาคอุตสาหกรรม การเงิน การลงทุน เข้ากับวงการวิทยาศาสตร์ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

งาน NSTDA Investors Day เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของสวทช. เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ได้รับคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงต่อการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักลงทุนและนักวิจัยเพื่อประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยครั้งนี้สวทช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยพัฒนา 5 ผลงานเด่นเพื่อจัดแสดงในงาน ประกอบด้วย

1. ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ (AquaRASD)” โดยนักวิจัยไบโอเทค

2. ผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจโรคแพ้ยาในสุนัข (K9 Diagnostic Kit-MDR1) โดยนักวิจัยไบโอเทค

3. ผลงานวิจัยเรื่อง เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ (G-Rock) โดยนักวิจัยเอ็มเทค

4. ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบจำลองใบหน้าหลังจัดฟันและวางแผนการจัดฟัน (CephSmile V2) โดย นักวิจัยเนคเทค

5. ผลงานวิจัยเรื่อง น้ำยานาสำหรับผ้าไหม (Easy Silk Care)” โดย นักวิจัยนาโนเทค

นอกจากผลงานเด่น 5 ผลงานข้างต้น ภายในงานยังมีการจัดโซนแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กว่า 20 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ อาหาร สุขภาพ และพลังงาน และการบรรยายพิเศษ อาทิ อนาคตของวิทยาศาสตร์ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า” “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” และการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ก้าวไกลกับธุรกิจเทคโนโลยี ด้วยตลาดทุนไทย”

ทั้งนี้งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.nstda.or.th/nstdainvestorsday2010/

gr_inventor_sorawit (ภาพซ้าย) ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข นักวิจัยไบโอเทค (ซ้าย) เจ้าของผลงาน“ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ”

gr_inventor_Eak(ภาพขวา) ดร. เอกชัย เจนวิถีสุข นักวิจัยไบโอเทค (ขวา) เจ้าของผลงาน “ชุดตรวจโรคแพ้ยาในสุนัข”

ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2553

ข่าวสารองค์กร