บริษัทไฮกริมเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยี แบรนด์ KEEEN ผลงานจากความร่วมมือวิจัยร่วมกับไบโอเทค

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์ (Bioremediation Agent) ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายน้ำมัน โดยมุ่งเน้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลงานจากความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และไบโอเทค โดยมี ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ นักวิจัยจากไบโอเทค เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัย พร้อมได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภายใต้แบรนด์ KEEEN นี้ บริษัทไฮกริมมีการให้บริการ 7 กลุ่ม คือ 1) งานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 2) งานบริหารจัดการถังน้ำมันทั้งบนบก (ใต้ดิน-บนดิน) และบนเรือ 3) งานให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาการขจัดน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉินในน้ำและบนดิน 4) งานออกแบบนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 5) งานให้บริการทำความสะอาดพื้นฝ่ายผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร หรือบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมัน 6) งานติดตั้งอุปกรณ์หยดอัตโนมัติเพื่อขจัดกลิ่นในห้องน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และ 7) งานให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำเสีย ดินปนเปื้อน และทำวิจัยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

KEEN

นายวสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม ประธานบริหาร - นิเวศน์อุตสาหกรรม บริษัท ไฮกริม (กลาง)รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย รองผู้อำนวยการไบโอเทค (ที่ 3 จากขวา) และ ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ (ที่ 2 จากขวา) นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตรไบโอเทค

เอกสาร Press Release

ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร