บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ใน Thomson Reuters

สื่อต่างประเทศ Thomson Reuters ได้สัมภาษณ์ ศ.ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค ซึ่งบทความนี้ได้ถูกตีพิมพ์ใน Thomson Reuters เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553

ในบทความนี้ ได้กล่าวถึง ชีวประวัติ บทบาทของ ศ.ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยเฉพาะการมีส่วนในการจัดตั้งไบโอเทค และ สวทช. นอกจากนี้บทสัมภาษณ์ยังครอบคลุมถึงงานวิจัยของอาจารย์ในด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย

สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่นี่ https://intelligentinformationforlife.com/yongyuth/?reloaded=true

6A496_YongYuth_in_News

ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร