บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ใน TropIKA.net

New_Image
    

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 สื่อต่างประเทศ TropIKA.net ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์  นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค  

บทความนี้กล่าวถึง ชีวประวัติ และบทบาทของ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในฐานะที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ และผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่การเริ่มทำงานวิจัยครั้งแรกด้วยงบประมาณ 7000 บาท ในช่วงปี  พ.ศ. 2503   จนกระทั่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ปี พ.ศ. 2549

สามารถอ่านบทความได้ที่ https://www.tropika.net/svc/interview/Team-20101203-Profile-Yuthavong" style="color: rgb(103, 139, 39);">https://www.tropika.net/svc/interview/Team-20101203-Profile-Yuthavong.

 

ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร