ไบโอเทคจัดประชุมส่งเสริมความร่วมมือไทย-อังกฤษด้านสุขภาพสัตว์และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

New_Image4

ไบโอเทค ร่วมกับ British High Commission และ Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC-หน่วยงานที่ให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของรัฐบาลอังกฤษ) จัดงานประชุม UK-Thailand Workshop on Food Borne Disease and Vaccine Technology ขึ้นในวันที่ 13-14 มกราคม 2554 ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพงานวิจัยและร่วมพัฒนาโครงการความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบันในประเทศอังกฤษและประเทศไทยในด้านสุขภาพสัตว์  โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน จากประเทศอังกฤษและออสเตรเตรเลีย และไ ไทย รวม 15 คน จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล บริษัท Aviagen มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

 การประชุมนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ “UK-Thailand Partners in Science” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดย สวทช. และรัฐบาลอังกฤษ โดยเริ่มขึ้นในปี 2552 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

New_Image
 
New_Image1 DSCF17172225-horz81re

ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร