ไบโอเทค ร่วมงาน NSTDA Investors’ Day 2011 เวทีนำเสนอผลงานวิจัย และเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยและนักลงทุน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2011 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็ลทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพในการลงทุนมาแสดงให้แก่นักลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจ โดยมี สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน และจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่มีความพร้อมสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจเทคโนโลยี คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนไปพร้อมกัน โดยจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกับ Green technology 5 ผลงานเด่นจาก สวทช. และผลงานของหน่วยงานพันธมิตรกว่า 30 ผลงาน

 
 

enz02

ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวิทย์ฯ ในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการผลิตบุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒนา ให้เพิ่มเป็น 10 คน ต่อจำนวนประชากร 10,000 คน และหน้าที่ของภาครัฐ คือการสนับสนุนและผลักดันผลงานต่างๆ ให้สามารถจับต้องได้

ทางด้าน ดร. ทวีศักดิ์ กออนัตกุล ผู้อำนวยการ สวทช. บรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ “ (10 Technologies to Watch) จากเหตุผลที่ว่า ปัจจุบันมนุษย์อายุยืนขึ้น แต่โลกได้รับผลกระทบหลายทาง เช่น ภัยพิบัติ ทั้งจากธรรมชาติ และผู้ก่อการร้าย ผลกระทบทางด้านการค้า การเงิน โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สุขภาพ พลังงานสะอาด วัสดุ และเทคโนโลยีที่ใช้การจัดการสารสนเทศ (ICT) สามารถติดตามไฟล์การบรรยาย ได้ที่ https://nstda.or.th/investorsday/2011/ click ที่ download 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจปี 2554

enz01 enz05

ENZbleach : เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ หนึ่งในผลงานเด่นของ สวทช. งานวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ไบโอเทค โดย ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และทีมนักวิจัย เป็นเอนไซม์ทนด่างจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ ช่วยลดการใช้พลังงาน และสารเคมีในการฟอกเยื่อ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยเอนไซม์นี้สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นด่างสูงได้ดี สามารถใช้ในการฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อ รวมทั้งไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสซึ่งส่งผลต่อการลดความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอ 5 ผลงานของ สวทช. และ 4 ผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร โดย ดร. ธิดารัตน์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานที่ดีสุด (The best presentation)

สำหรับผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน ได้แก่ 1. BIOpro : ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลงานวิจัยจาก เอ็มเทค เป็นแนวทางในการจัดการเชิงรุกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 2. i-Sensor : เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและเเสดงแผนที่อัตโนมัติ สามารถนำไปใช้ในการวัดระดับค่าความเป็นกรดด่างในของเหลวหรือ พีเอชมิเตอร์ ผลงานวิจัยจาก เนคเทค 3. ENZbleach : เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ ใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ ช่วยลดการใช้พลังงานและสารเคมีในการฟอกเยื่อ ผลงานวิจัยจาก ไบโอเทค 4. Zero-watt Standby : ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน ช่วยหยุดการสูญเสียพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เมื่อผู้ใช้งานสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล ผลงานวิจัยจาก เนคเทค 5. iGUARD nano : แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่นที่รวมคุณสมบัติพิเศษแบบมัลติฟังชั่นไว้ในสูตรเดียว ช่วยในการดูดซับกลิ่น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และการกำจัดแก๊ส ไอระเหยสารเคมีภายในแผ่นเดียว งานวิจัยจาก นาโนเทค

งาน Investors’ Day 2011 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนกว่า 400 คน และมีนักลงทุนที่เจรจาธุรกิจกับผลงานเด่น 5 ผลงาน กว่า 30 ราย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักธุกิจในภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการวิทยาศาสตร์ของไทยที่ทัดเทียมนานาประเทศ เป็นการลดการพึ่งพาปัจจัยจากต่างประเทศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2554

ข่าวสารองค์กร