แนะนำหนังสือใหม่ ราก่อโรคในแมลงของประเทศไทย

DSC06289

จากที่ก่อนหน้านี้ รา หรือ Fungi ได้ถูกจัดให้อยู่ในพืชชั้นต่ำ หลังจากได้มีการค้นพบและศึกษาระดับโมเลกุลพบว่า รา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์มากกว่าพืช รา เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายจัดอยู่ในอาณาจักรรา (Kingdom of fungi) โดยมีการค้นพบแล้วจำนวนมากกว่า 100,000 ชนิด (Species) 

หน้าที่ส่วนใหญ่ของ รา คือ เป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีราอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าทำลายและก่อโรคในสัตว์ขนาดเล็กจำพวกแมลงและแมงมุม รากลุ่มนี้เรียกว่า “ราก่อโรคในแมลง” ตัวอย่างราในกลุ่มนี้ ได้แก่ ถั่งเช่า ซึ่งเป็นสมุนไพรจีนที่รู้จักกันดีตั้งแต่ 100-200 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยมีความเชื่อว่าจะมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคต่างๆ ปัจจุบันมีการศึกษาสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่และพืชจำนวนมาก ในขณะที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า รา เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกรองจากแมลง แต่ยังมีการศึกษาอยู่น้อยมาก และยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการศึกษาเท่านั้น

นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ทำการสำรวจและศึกษาราก่อโรคในแมลงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี จากอุทยานแห่งชาติต่างๆในประเทศไทย รวมถึงจากพื้นที่ป่าทั่วประเทศ พบราในกลุ่มนี้มากกว่า 400 ชนิด ซึ่งมีผลงานเป็นหนังสือจำแนกราในกลุ่มนี้จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2550 พบ 30 ชนิด ในปี พ.ศ. 2551 พบ 30 ชนิด และ ในปี พ.ศ. 2553 พบ 30 ชนิด

อย่างไรก็ตามจำนวนชนิดของราก่อโรคในแมลงนี้เป็นจำนวนที่สามารถจำแนกได้ในระดับชนิด และยังมีราก่อโรคในแมลงอีกจำนวนมากที่เป็นชนิดใหม่และกำลังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการต่อไป จากการศึกษาวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านมา ราในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและเป็นแหล่งในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญเพื่อการพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่อไป

cover02

Ophiocordyceps_unilateralis_on11

ant

หนังสือ ราก่อโรคในแมลงของประเทศไทย (Invertebrate-Pathogenic Fungi of Thailand) เป็นหนังสือรวบรวมข้อมูล รูปภาพ พร้อมทั้งคำบรรยาย จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านความหลากหลายของราในกลุ่มนี้ และผู้ที่ต้องการศึกษาถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายในพื้นที่ของประเทศไทย

สามารถติอต่อซื้อได้ที่ https://nstda.or.th/cyberbookstore

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2554

ข่าวสารองค์กร