แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม

5FBA3_GMM_guidelinesหนังสือแนวทางในการทำงานสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อการขยายจำนวน หรือเพื่อการผลิตชีววัตถุต่างๆ ในโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรมทุกประเภทในเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการนำจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมไปใช้ในสิ่งแวดล้อม เนื้อหาประกอบด้วย การจัดประเภทของงานตามระดับความเสี่ยง และการเลือกระดับสภาพควบคุมหรือระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท จัดทำโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ 

หนังสือแนวทางในการทำงานสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อการขยายจำนวน หรือเพื่อการผลิตชีววัตถุต่างๆ ในโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรมทุกประเภทในเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการนำจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมไปใช้ในสิ่งแวดล้อม เนื้อหาประกอบด้วย การจัดประเภทของงานตามระดับความเสี่ยง และการเลือกระดับสภาพควบคุมหรือระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท จัดทำโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1178-80 โทรสาร 02 564 7015 สามารถ Download ไฟล์ ได้ ที่นี่

 

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554

 

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวสารองค์กร