บทสัมภาษณ์ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ใน วารสาร Nature

A22B7_Nitsara_labเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 สื่อต่างประเทศ Nature ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางการแพทย์ตีพิมพ์เป็นวารสารและบริการข้อมูลบนเวบไซต์ และถือว่าเป็นวารสารที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดชื่อหนึ่ง ได้เผยแพร่ บทสัมภาษณ์ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ไบโอเทค สวทช. และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (Global Young Academy) บทสัมภาษณ์ได้กล่าวถึง ความคิดเห็นของ ดร.นิศรา ต่อพลังของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนา และประสบการณ์ในการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ได้ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี สามารถอ่านบทความได้ที่ https://www.nature.com/news/2011/110301/full/news.2011.126.html 
 
 

  

 

 

ประกาศเมื่อ 4 มีนาคม 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร