จุดประกายความคิดด้วย “มหัศจรรย์จุลินทรีย์” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2554

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

IMG_8074 IMG_8102

โดย ไบโอเทค ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์จุลินทรีย์ จิ๋วแต่แจ๋ว” นำเสนอ จุลินทรีย์ตั้งแต่แรกเริ่ม แสดงให้เห็นหน้าตาของจุลินทรีย์ ด้วยการนำกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจริง ให้เด็กๆได้เข้าคิวมองผ่านกล้องกันจริงๆ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายชนิดบนจานเลี้ยงเชื้อ ทำให้เห็นถึงหน้าตาที่หลากหลายของจุลินทรีย์ และจัดแสดงแบบจำลองจุลินทรีย์ ที่ขยายให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เห็นรายละเอียดได้มากขึ้น จนเด็กๆต่างก็สนใจและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ด้านพลังงานในการผลิตเอทานอล ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในการผลิตอินซูลิน และการรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ในธนาคารจุลินทรีย์ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เป็นการจุดประกายความคิดเล็กๆ สู่การมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน

พร้อมกันนี้ ยังมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มหัศจรรย์แห่งเคมี เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ประสบการณ์ใหม่ในโลกดิจิตอล เปิดจิตนการกับโลกแห่งป่าไม้ และการสร้างมูลค่าจากขยะ ลานกิจกรรมเยาวชน

IMG_8076 IMG_8090
DSC_0017_ DSC05186_

ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2554

 

ข่าวสารองค์กร