ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TSB ครั้งที่ 23

TSB_2011

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และ ไบโอเทค เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB 2011) ภายใต้หัวข้อ System Biotechnology: Quality and Success ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 54 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะด้านความเจริญก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้และสามารถปฏิบัติได้จริง

กิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การสัมมนา การนำเสนอโปสเตอร์วิชาการในหลายสาขาของเทคโนโลยีชีวภาพ การประกาศรางวัลทะกุจิและรางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ การแสดงนิทรรศการทางด้านการศึกษา สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.tsb2011.com

ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร