การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ประจำปี 2554

ไบโอเทคได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ  ประจำปี 2554 ขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2554 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่านได้แก่  ศ. เกียรติคุณ เคนอิชิ อาราอิ (ประเทศญี่ปุ่น),  ดร. จิล คอนลีย์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา), ศ. ดักลาส ฮิลตัน (ประเทศออสเตรเลีย), ดร. หมิงชู ซู (ประเทศไต้หวัน), ดร. มาร์ติน เคลเลอร์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา), ศ. ลีน แลง (ประเทศเดนมาร์ก), ศ. สังกด มาร์ซูกี (ประเทศอินโดนีเซีย) และ ดร. ฌอง-มาร์เซล ริโบท์ (ประเทศเม็กซิโก)

ในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อ รายงานความก้าวหน้าของไบโอเทคประจำปี 2553 และโปรแกรมวิจัย 4 เรื่องได้แก่ โปรแกรมวิจัยทรัพยากรชีวภาพ โปรแกรมวิจัยอาหาร โปรแกรมวิจัยเกษตร และโปรแกรมวิจัยชีวโมเลกุลการแพทย์

ไบโอเทคจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับนานาชาติ เพื่อให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ แนวทางความร่วมมือ การพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับหน่วยงานในต่างประเทศ

IMG_7546
 
IMG_7469 _MG_9416 IMG_7472

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2554.

 
 

ข่าวสารองค์กร