ไบโอเทคเปิดบ้านต้อนรับนักวิจัยต่างชาติเข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2555

 

HRD2012_1

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ไบโอเทคจัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก (Human Resource Development Program in Biotechnology for Asia-Pacific) โดยมี ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้อำนวยการหน่วยทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยในปีนี้ได้จัดสรรทุนให้แก่นักวิจัยจำนวน 11 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ไบโอเทคริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2544 ซึ่งโครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย “อาเซียนช่วยอาเซียน” ที่ประกาศในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยที่ริเริ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

หลักสูตรผึกอบรมของโครงการเน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการปฏิบัติจริง โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการทำโครงการวิจัย ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การทำการทดลองซึ่งได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมกันไป รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการทดลอง และการสรุปผล นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดเยี่ยมชมดูงานในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน และโปรแกรมศึกษาวัฒนธรรม

กว่า 10 ปีที่ไบโอเทคได้ดำเนินโครงการนี้ มีนักวิจัยต่างชาติได้ทุนไปแล้ว 124 คน ในจำนวนนี้ มีกว่า 30 คนที่ได้ทุนการศึกษาขั้นสูงเรียนต่อในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลี เป็นต้น สำหรับนักวิจัยที่กลับไปทำงานที่สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต้นสังกัดในประเทศต่างๆ ก็ได้มีการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ กับนักวิจัยไบโอเทคอย่างต่อเนื่อง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.biotec.or.th/EN/index.php/international-collaboration/hrd-program.

ประกาศเมื่อ 5 กรกฎาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร