ไบโอเทคร่วมมือกับดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) สร้างฐานความรู้ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไข่ไก่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ไบโอเทค สวทช. และ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง Innovative Active Functional Ingredients derived from Nature’s Egg ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค คุณวิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน และ คุณวรรณนิภา มานะกิจศิริสุทธิ กรรมการบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามโดยมี ดร. ฟาเบียน เดอ มีสเตอร์ กรรมการบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารร่วมเป็นสักขีพยาน 

biotec-DMF
คณะผู้บริหารไบโอเทคและบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (จากซ้ายไปขวา) ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร, ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค, ดร. ฟาเบียน เดอ มีสเตอร์, คุณวิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน และ คุณวรรณนิภา มานะกิจศิริสุทธิ กรรมการบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ในการบุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปไข่ไก่ในรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือกับไบโอเทคซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนา  ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า (Customer-oriented test-Validation Protocol, CVP) ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายและสร้างฐานความรู้ที่สำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปไข่ไก่และต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสินค้าไข่ในอนาคต

MOU_BIOTEC-DMF

บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากไข่ และมีแนวคิดในการส่งเสริมและนำธุรกิจแปรรูปอาหารและไข่ไก่ให้มีความยั่งยืนในตลาดโลกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเมื่อ 7 ธันวาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร