ไบโอเทคถวายรายงานเทคโนโลยีที่สนับสนุนแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมื่อวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555 ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนแก้ไขปัญหาอุทกภัย” ณ พระตำหนักสวนปทุม จ. ปทุมธานี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวนประมาณ 170 คน เข้าชมผลงาน

ผลงานที่ได้นำไปจัดแสดงได้แก่ งานวิจัยเรื่องข้าวทนน้ำท่วมฉับพลันที่มีระยะเวลาท่วมขังนาน และ ผลงานการช่วยกู้อุทกภัยของผลิตภัณฑ์ KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศน์ โดยมี รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร และคุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
1-horz
ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลันที่มีระยะเวลาท่วมขังนาน
ภาวะโลกร้อนและการเกิดอุทกภัย เป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปลูกข้าว ปัจจุบันสภาวะน้ำท่วมมีระยะเวลายาวนานมากกว่าหนึ่งเดือนและมีระดับน้ำที่ลึกกว่าปกติ (2-3 เมตร) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับความสามารถของพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลัน (พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์) รวมถึงพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและทนน้ำลึกที่มีในธรรมชาติ เช่น ตะเภาแก้ว พลายงาม ปราจีนบุรี เล็บมือนาง111 สายพันธุ์ข้าวเหล่านี้ไม่สามารถทนน้ำท่วมฉับพลันที่มีระยะเวลาท่วมขังนานและมีระดับน้ำสูงได้ ข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปลูกข้าวและผลผลิตของข้าวทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ได้นำเทคโนโลยี Targeting Induced Local Lesions IN Genomes (TILLING) มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทำให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม (หรือเรียกว่าข้าวพันธุ์กลาย) นักวิจัยประสบความสำเร็จได้ข้าวพันธุ์กลายที่มีความสามารถทนต่อสภาพน้ำท่วมฉับพลัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีลักษณะการยืดของใบและกาบใบใต้น้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลันที่มีการยืดตัวน้อยและข้าวขึ้นน้ำทนน้ำลึกที่อ่อนแอต่อน้ำท่วมฉับพลัน ดังนั้นฐานพันธุกรรมของข้าวพันธุ์กลายนี้น่าจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ข้าวที่มีลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันที่มีระยะเวลาท่วมขังนานและมีระดับน้ำที่ลึกซึ่งไม่พบในธรรมชาติ

ผลงานการช่วยกู้อุทกภัยของผลิตภัณฑ์ KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ
หลังจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 บริษัท ไฮกริมเอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ KEEEN ไปช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาคราบน้ำมัน และของเสียที่ไหลมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถบำบัดและย่อยสลายคราบน้ำมัน รวมถึงของเสีย และลดมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน ครัวเรือน และระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑ์ KEEEN เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ (Bioremediation Agent) สำหรับการกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและ บริษัท ไฮกริมเอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ในการค้นหาแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อม

ผลงานอื่น ๆ ของศูนย์แห่งชาติ ภายใต้ สวทช. ที่ไปแสดงในงานนี้ได้แก่ ระบบ FloodSign Application on Mobile Phone หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย (nMark) ต้นแบบเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน (SOS water) งานวิจัยและพัฒนามุ้งฆ่ายุงที่มีคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

นอกจากนี้ มีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมนำเสนอข้อมูลและงานวิจัย เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. นำเสนอการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม กรมทรัพยากรธรณี นำเสนอข้อมูลด้านพื้นที่ทางธรณีวิทยาสามารถกำหนดว่าน้ำจะท่วมในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างไร เป็นต้น
 
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2555
 
 

 

ข่าวสารองค์กร