ไบโอเทค เตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ การใช้ประโยชน์จากคลังจุลินทรีย์ (Value Added Culture Collection) และการประชุมประจำปีเครือข่ายคลังจุลินทรีย์ในเอเชีย

ACM9-Pic2

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติการใช้ประโยชน์จากคลังจุลินทรีย์ (Value Added Culture Collection) จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยมีนักวิจัยและผู้บริหารจากสถาบันวิจัย ภาครัฐและเอกชน (PTT Global Chemical, Ajinomoto, Novartis) มาร่วมบรรยาย ซี่งงานสัมมนาวิชาการนี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน โดยขอความร่วมมือลงทะเบียนล่วงหน้าภายใน 1 สิงหาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าดูได้ที่ https://www3a.biotec.or.th/acm9/

สำหรับการประชุมประจำปีของเครือข่าย ACM ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2555 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน เครือข่าย ACM หรือ Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources เป็นเครือข่ายของหน่วยงานด้านทรัพยากรจุลินทรีย์จาก 12 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว เกาหลีใต้ พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ธนาคารจุลินทรีย์ของไบโอเทค (BIOTEC Culture Collection) เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายนี้ตั้งแต่ปี 2547

ACM_pic3

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร