ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ Queen’s University Belfast ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในกรอบความร่วมมือ Seventh Framework Program (FP7) ของสหภาพยุโรป

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ Queen’s University Belfast (QUB) ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนจากโครงการ INCONTACTจัดงาน FP7/Horizon 2020 People Program Workshop และ FP7 Cooperation-Food and Environment Info Day เมื่อวันที่ 12–13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 127 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 
Fp7WS_gr3
 

งาน FP7/Horizon 2020 People Program Workshop มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กรอบความร่วมมือ Seventh Framework Program หรือ FP7 ของสหภาพยุโรปในหัวข้อ People Program ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2556 (ค.ศ. 2007-2013 โดยเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการฝึกอบรมขั้นสูงและการแลกเปลี่ยน (mobility) นักวิจัยทั้งภายในสหภาพยุโรปและกับประเทศนอกสมาชิก เพื่อปรับปรุงทักษะวิจัยและสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยยุโรปและต่างประเทศ

ส่วนงาน FP7 Cooperation-Food and Environment Info Day เน้นการให้ข้อมูลทุนสนับสนุนความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสิ่งแวดล้อม แนะนำหัวข้อทุนที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยไทย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ  วิธีการประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ  โดยมีนักวิจัยไทยและยุโรปที่ได้รับทุน FP7 ร่วมเล่าประสบการณ์การจัดเตรียมสมัครและข้อเสนอโครงการขอรับทุนและการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยยุโรปอีกด้วย งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิจัยไทยกว่า 50 คนจาก สวทช. มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร