โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS) รับมอบเงินสนับสนุนจาก ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ

Above_news1

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ในงานแถลงข่าวเปิดตัว Genius Guide ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ดร. กิตติมา ไกรพีรพรรณ ตำแหน่งผู้จัดการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ได้รับมอบเงินจาก ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ เพื่อสนับสนุนโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS) ของไบโอเทค

งานแถลงข่าวดังกล่าว บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ ได้เปิดตัว ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ ในฐานะ Genius Guide คนใหม่ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดชนิดเม็ด สูตรวิตามินบี คอมเพล็กซ์ ภายใต้แนวคิดอัจฉริยะภาพไทยบนเวทีโลก และ ดร. นิศรา ได้นำเงินรายได้จากการร่วมเป็น Genius Guide ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ นี้มอบให้ไบโอเทค เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในชนบทจาก จ. แม่ฮ่องสอน จ. พังงา และ จ. นราธิวาส และสนับสนุนเงินรางวัลให้กับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ชนะการประกวดในระดับพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนเด็กชนบทที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ. ปทุมธานี

นอกจากไบโอเทคแล้ว ดร. นิศรา ได้แบ่งเงินรายได้อีกส่วนหนึ่ง มอบให้อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และ เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศไทย (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA)

cats2

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ เป็นนักวิจัยไบโอเทค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ดร. นิศรา จบการศึกษาระดับอนุบาลและมัธยม จากโรงเรียนอนุบาลนครวรรค์ และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ จากนั้นได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (แคลิฟอร์เนีย) โดยทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตยาปฏิชีวนะใน Streptomyces coelicolor โดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ หลังจบการศึกษาจึงเข้าปฏิบัติงานที่ไบโอเทค

ดร. นิศรา เป็น 1 ใน 43 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่ได้รับเลือกจาก The Inter Academy Panel ให้ร่วมงาน World Economic Forum และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและได้รับเลือกเป็นประธานร่วมองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ระดับโลก (Co-Chair of Global Young Academy) ปัจจุบัน ดร. นิศรา ได้รับทุนวิจัย Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) จากสหภาพยุโรป เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย เรื่อง “Pathfinder - Rapid and Reliable Detection of Foodborne Pathogens by Employing Multiplexing Biosensor Technology” ณ Queen’s University Belfast (QUB) สหราชอาณาจักร โดยดำเนินงานวิจัยที่ QUB เป็นเวลา 2 ปี และจะกลับมาดำเนินงานวิจัย ที่ไบโอเทค อีก 1 ปี นับเป็นอีกก้าวของการแสดงศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ไทยในระดับนานาชาติ

ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร