เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ปี 2555

jp_thcall2012

Strategic Japanese-Thai Cooperative Program

Call for Proposals in FY 2012

 
ไบโอเทคร่วมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2555 ภายใต้ความร่วมมิอ Japanese-Thai cooperative program on “Biotechnology” โดยมีสาขาวิจัย ดังนี้
  • Microbial Biotechnology
  • New technology to increase production of recombinant protein or bioproducts from cell, envisaging pilot scale verification for reducing production time and cost
  • New technology to improve heterologous expression system for multi-gene expression
  • Agro Biotechnology
  • Utilization of biotechnology for staple crop improvement
  • Functional Genomic Technology e.g.,
  • New technologies for large-scale analysis of genome data and functions of genes/gene products
  • Novel analytical technologies for characterization of gene/gene groups, and high-throughput genome analysis with high accuracy and precision


เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2555

รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Guidelines
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.biotec.or.th/EN/index.php/info-center/news/540-strategic-japanese-thai-cooperative-program-call-for-proposals-2012

ประกาศเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวสารองค์กร