เปิดตัวชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำสู่นักลงทุนในงาน NSTDA Investors’ Day 2012

ไบโอเทคเปิดตัวชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ (DO-DEE) ในงาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หนุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC” โดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ (DO-DEE) เป็นผลงานของ ดร. สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นของ สวทช. ที่นำเสนอสู่นักธุรกิจ โดยชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ (DO-DEE) นี้ สามารถนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนที่ละลายได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด

cats

ภายในงาน NSTDA Investors’ Day มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของตลาดทุนกับการขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยีของไทย” และ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” รวมถึงการเจรจาธุรกิจแบบ One on One Matching สำหรับ 5 ผลงานเด่นของ สวทช. เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในเชิงพาณิชย์ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจมั่งคั่งด้วยเทคโนโลยี รับมือเปิดเสรีทางการค้า” และ “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หนุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC” อีกด้วย

นอกจากชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ (DO-DEE) แล้ว ไบโอเทคได้นำผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจไปร่วมแสดง เช่น ชุดตรวจสอบกรดบอริกและสารบอแรกซ์ ชุดตรวจสอบปรอท ผลิตภัณฑ์ ENZbleach (เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ) ชุดตรวจโรคกุ้ง รวมถึงบริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ เช่น บริการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี บริการด้านจุลินทรีย์ บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ และบริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโรคกุ้ง เป็นต้น

งาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2555 นี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีเจ้าภาพร่วม หน่วยงานพันธมิตร และผู้สนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

DSC_0064-horz

ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2555
 
 

 

ข่าวสารองค์กร