รู้จักกับแมลงและการใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 ที่เพิ่งเปิดงานไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “จากเคมี สู่ ชีววิธี” ซึ่งนำเสนอข้อมูลแมลงและการใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลง ซึ่งเป็นผลพวงจากงานวิจัยด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น ไวรัส NPV ควบคุมหนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ผัก การใช้ราบิวเวอเรียควบคุมเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว และการใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมลูกน้ำยุง เป็นต้น โดยมีพี่นักวิจัยไบโอเทคคอยให้ความรู้น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าชมงานอย่างใกล้ชิด

3_1

3_2

3_3

3_4

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 หรือ National Science and Technology Fair 2012 จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม 2555) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่มีค่าเข้าชม

3_5

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย รู้ทันภัยพิบัติ โลกและเอกภพ   คณิตศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำ  นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว อาหารไทยเพื่อสุขภาพ นิทรรศการจากต่างประเทศ ห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ลานกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ลานกิจกรรมประกวดแข่งขันและประกวดของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ลานประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

สำหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ (Royal Pavilion) จัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  รวมทั้งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 ได้ที่ https://www.nst2012.com

ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร