นวัตกรรม G-breath ได้รับรางวัล Audience Choice จากงานประกวด Intel-DST Asia Pacific Challenge 2012

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 บริษัทอินเทลร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอินเดีย และ Asia Pacific Incubation Network (APIN) จัดงานประกวด Intel–DST Asia Pacific Challenge 2012 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดย ดร. สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค และ นายวีระชัย นาสัมพันธ์ นักศึกษาร่วมวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผลงาน “G-breath” ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัล Audience Choice Winner Award จากคณะกรรมการและผู้ร่วมตัดสินผลงานกว่า 200 คนซึ่งประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยจากทั่วโลก และนักธุกิจ

CAT4

 
 

“G-breath” หรือ เครื่องตรวจและบอกชนิดเบาหวาน เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาระดับต้นแบบ (prototype) โดยออกแบบเซนเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัดก๊าซทั้ง 4 ชนิดที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจ ได้แก่ อะซีโตน เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ และ เมทิลไนเตรท ซึ่งก๊าซทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถใช้เป็น biomarker ใช้ยืนยันภาวะของโรคเบาหวานได้มากกว่า 99%

 

การแข่งขัน Intel–DST Asia Pacific Challenge 2012 เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นสำหรับนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและนักธุรกิจหน้าใหม่ด้านเทคโนโลยี โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 7,000 ผลงาน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี ภูฏาน เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน และ ศรีลังกา โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมจากประเทศอินเดีย ด้วยผลงานMediAngels ซึ่งเป็นโรงพยาบาลออนไลน์แห่งแรกของโลก และรางวัลรองชนะเลิศเป็นของทีมจากประเทศอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์จากโครงการ ISARA ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษามือ และโครงการ Robolex ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ขาหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการทำกายภาพบำบัด ตามลำดับ (ข้อมูลจาก https://www.intel.com/cd/corporate/pressroom/apac/tha/508599.htm)

 
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2555
 
 

ข่าวสารองค์กร