ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคและสารชีวบำบัดภัณฑ์ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่การประกวดประเทศเกาหลี

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคและสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานที่มีนักวิจัยไบโอเทคมีส่วนร่วมพัฒนา ได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

TB_dipstick_SIIF2012-2

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคนี้เป็นการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ผนวกกับ lateral flow dipsticks เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ให้สามารถตรวจได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว และให้ผลการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง เพื่อนำไปใช้ในงานตรวจการติดเชื้อที่มีปริมาณต่ำจากผู้ป่วยโดยตรง ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจวินิจฉัยทดแทนวิธีเดิมที่ต้องใช้เวลานาน และต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพง อีกทั้งน้ำยาที่ใช้ในการตรวจต้องสั่งจากต่างประเทศ

สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการร่วมวิจัยระหว่าง ไบโอเทค และบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลเกียรติยศ 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Semi Grand Prize จาก KIPA และรางวัล Special Prize จาก Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation

KEEEN_SIIF2012-2

สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าของบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด  ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “ผลิตแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า สำหรับการกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ” โดยมี ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์  นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและ ใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร ไบโอเทค ร่วมดำเนินโครงการกับบริษัท   สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2553 โดยมุ่งเน้น การใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมโรงแรม คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น

งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงจำนวน 591 ผลงานจาก 31 ประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ส่งเสริมและสนับสนุนนำผลงานไทยไปร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการ 32 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติยศ 5 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง 23 ผลงาน เหรียญเงิน 4 ผลงาน และเหรียญทองแดง 5 ผลงาน

ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร