การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ประจำปี 2555

dsc_1938

ไบโอเทคได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ประจำปี 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ได้แก่ ศ. เกียรติคุณ เคนอิชิ อาราอิ (ประเทศญี่ปุ่น)ดร. จิล คอนลีย์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ดร. มาร์ติน เคลเลอร์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ศ. ลีน แลง (ประเทศเดนมาร์ก) ศ. จอรัล คุช (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ ดร. ฌอง-มาร์เซล ริโบท์ (ประเทศเม็กซิโก)

ในปีนี้ ไบโอเทค ได้เสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปี 2554 พร้อมทั้งกลไกการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม (Delivery mechanism) ซึ่งเป็นผลจากคำแนะนำของคณะกรรมการฯในปีที่แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการฯได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของไบโอเทค ซึ่งประกอบด้วย 1. โปรแกรมเทคโนโลยีจีโนม 2. โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ และ 3. โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ไบโอเทค มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวาระครั้งละ 2 ปี คณะกรรมการฯแต่ละชุดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับนานาชาติ และมีการจัดประชุมขึ้นทุกปีเพื่อให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ แนวทางความร่วมมือ การพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับหน่วยงานในต่างประเทศ

iab12_1955_3

iab_6971

iab_7177

ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร