ไบโอเทคเปิดรับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปี 2557

ไบโอเทคเปิดรับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปี 2557 ในหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับ Molecular biology/ protein purification/ viral culture / microscopes
 
Position:  A mechanism involved with persistent viral infection to improve shrimp survival from white spot syndrome virus infection.
 
Eligibility/Specific Qualifications:Candidate should have a Ph.D. in protein purification and characterization (such as HPLC), and viral culture. Also, a candidate should have knowledge and skills indifferent types of microscopes such as Transmission electron microscope and confocal microscopy.
 
The position has been opened to Thai and international applicants. To apply, please submit the Application Form, Transcript of Doctorate, Abstract of Dissertation, Statement of Intent and Three Recommendation Letters (should be sent directly to BIOTEC by the person providing the reference) to:
 
Post Doctoral Scholarship Program
BIOTEC Research Unit Coordination Division
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park
Phahonyothin Road
Khlong Nueng, Khlong Luang
Pathum Thani, 12120, Thailand
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +66 2 5646700 ext 3154
Fax: +66 (0) 2564 6707
 
ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556
 
 

ข่าวสารองค์กร