ไบโอเทคลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิผลงานวิจัยกับบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ไบโอเทค ลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิผลงานวิจัยกับบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด เรื่องการใช้ประโยชน์เชื้อจุลินทรีย์ Aspergillus sp. ตัวใหม่ และสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณเชื้อดังกล่าวด้วยเทคนิค solid state fermentation เพื่อการผลิตเป็นสารเสริมอาหารสัตว์ โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และนายกฤษณ โชคพิพัฒนผล กรรมการบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้แทนในการลงนาม ณ อาคารไบโอเทค
 MOU ASAH
 
สุกรและสัตว์ปีก เป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่ไม่สามารถผลิตเอนไซม์สำหรับย่อยโภชนะบางชนิดได้ และในบางช่วงอายุก็ยังไม่สามารถผลิตเอนไซม์ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นจึงมีการประยุกต์ใช้เอนไซม์เสริมลงในสูตรอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของโภชนะต่างๆให้สัตว์
 
ไบโอเทคและบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด ได้ร่วมมือวิจัยในโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แบบครบวงจร จนประสบความสำเร็จ ได้คัดเลือกสายพันธุ์ราที่สามารถเป็นแหล่งผลิตเอนไซม์สำหรับเสริมในอาหารสัตว์ โดยสายพันธุ์ราสเตรนใหม่นี้มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ในกลุ่มย่อยคาร์โบไฮเดรทได้ในปริมาณที่สูงและมีความเสถียรที่ค่าพีเอชต่ำ ทำให้ทำงานได้ดีในกระเพาะอาหารสัตว์ ซึ่งสัญญาอนุญาตให้สิทธิฉบับนี้จะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์เชื้อราสายพันธุ์สเตรนใหม่ที่คัดเลือกและเทคนิคการเลี้ยงเชื้อราสายพันธุ์นี้
 
ไบโอเทคและบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2551 โดยได้มีการอนุญาตให้สิทธิไปแล้ว 2 เทคโนโลยี ซึ่งบริษัท ฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เอนไซม์และจำหน่ายออกสู่ตลาดแล้ว
 
ดร. กัญญวิมว์ กล่าวว่า “ไบโอเทค มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือวิจัยกับบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งในการส่งต่อผลความสำเร็จของงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
 
คุณกฤษณ เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ของบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัดซึ่งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากไบโอเทคนั้น มียอดสั่งซื้อจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้บริษัท ฯ ขยายโรงงานผลิตเอนไซม์ในนาม   บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัดโดยยื่นขอแหล่งเงินทุนจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ฯ จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. คาดว่า โรงงานผลิตเอนไซม์บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด จะแล้วเสร็จในปี 2557 นี้ และสำหรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปในครั้งนี้ บริษัท ฯ คาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ประมาณปี 2557 เช่นกัน”
 
บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ โดยมุ่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และการบริการที่พึงพอใจแก่ลูกค้า และร่วมแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
 
ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร