ไบโอเทคพัฒนาข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ กข18 ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว

พันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ถือเป็นข้าวพันธุ์ที่ 2 ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก แล้วได้รับการรับรองพันธุ์กรมการข้าว (พันธุ์แรกคือ กข51 ทนน้ำท่วมฉับพลัน) ซึ่งได้มีประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
 
 
KorKhoh18
 
ข้าวพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าว กข6 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มดี กับข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งมีความต้านทานต่อโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection: MAS) ช่วยในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (Conventional Breeding) จนกระทั่งได้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 158 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือก สีน้ำตาล ใบสีเขียว คอรวงยาว มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้าเหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 เมื่อนึ่งสุกมีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งการดำเนินงานต่อจากนี้ กรมการข้าวจะดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรนำไปปลูกต่อไป
 
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2549-2552) โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. โดยไบโอเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และยังคงคุณภาพ ลักษณะเด่นใกล้เคียงกับพันธุ์เดิม
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2556 
 
 

ข่าวสารองค์กร