ไบโอเทคจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ประจำปี 2556

ไบโอเทคจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 15-16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่านได้แก่ ศ. ลีน แลง (ประเทศเดนมาร์ก, ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ), ศ. เกียรติคุณ เคนอิชิ อาราอิ (ประเทศญี่ปุ่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ), ศ. โรเจอร์ บีชี่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา), ดร. อามัด ซาฮารูดิน อิดรัส (ประเทศมาเลเซีย), ดร. มาร์ติน เคลเลอร์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา), ศ. เจอราลด์ เคอช (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ศ. เจีย-หยาง ลี่ (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน). ศ. เจนส์ นีลเซน (ประเทศสวีเดน) และ ศ.   ซัง-คี รี (ประเทศเกาหลี)

 IAB2013-1

สำหรับวาระการประชุมในปีนี้ มุ่งเน้นเรื่องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการใหม่ ได้แก่ Food and Feed Innovation Center, Integrative Biorefinery Laboratory และ Thailand Bioresource Research Center ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน

IAB2013-2

ไบโอเทคจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวาระครั้งละ 2 ปีและมีการจัดประชุมขึ้นทุกปี เพื่อให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ แนวทางความร่วมมือ การพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับหน่วยงานในต่างประเทศ คณะกรรมการฯแต่ละชุดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับนานาชาติ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร