ไบโอเทค และอีโคไซเอนทิฟิค ร่วมลงนามการสัญญาอนุญาตใช้สิทธิชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา

วันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์: ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามการสัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยร่วมกับ บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันผลักดันงานวิจัยชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา เพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเป็นประธานการลงนาม ซึ่งผู้แทนลงนามสัญญาการอนุญาตใช้สิทธิ โดย ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และ นางเพชรินทร์ ร่วมสุข กรรมการ บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด เป็นผู้แทนในการลงนาม
 
BIOTEC ECO Sc
 
ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค กล่าวว่า “นวัตกรรมนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างบริษัท และไบโอเทค โดยยึดความต้องการของผู้ใช้ในตลาดแล้วนำมาพัฒนาเป็นชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งผลสำเร็จนี้นำไปสู่การถ่ายทอดสิทธิซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการนำงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป”
 
ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ดร. สรวง สมานหมู่ นักวิจัยไบโอเทค อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงสี ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยารีดอกซ์ (การรับส่งอิเลคตรอน) ระหว่างสารเคมีที่ใช้ทดสอบ กับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ชุดทดสอบนี้สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันที มีประสิทธิภาพตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 
คุณเพชรินทร์ ร่วมสุข กรรมการ บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องจากปัจจุบันชุดทดสอบในลักษณะนี้ ยังไม่มีการผลิตได้เองในประเทศ ในต่างประเทศแม้ว่าจะมีชุดตรวจสอบที่มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ง่ายคล้ายกันแต่ใช้สารเคมีคนละตัว ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาที่พัฒนาโดยไบโอเทค มีราคาที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพที่ตรงความต้องการของลูกค้า” คุณเพชรินทร์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า “บริษัทมีความภาคภูมิใจในงานวิจัยของคนไทย และยินดีเป็นอย่างยิ่งในการรับสิทธิชุดทดสอบนี้เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ สำหรับโอกาสทางธุรกิจสำหรับตลาดชุดทดสอบนี้ถือว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดยังต่างประเทศในอนาคต โดยบริษัทมีแผนที่จะผลิตชุดทดสอบนี้ออกสู่ตลาดภายในต้นปีหน้า ด้วยอัตราการผลิตในปีแรก 100-200 ชุดต่อเดือน”
 
บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย ชุดทดสอบ โดยครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรรม การประมง การศึกษา การบำบัดน้ำในภาคอุตสาหกรรม การดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ รับให้คำปรึกษา แนะแนวการตรวจสอบค่าต่างๆ รวมถึงแก้ปัญหาในกระบวนการอุตสาหกรรม
 
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2556

ข่าวสารองค์กร