ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Kelantan International BIO-Carnival Conference and Exhibition 2013 (BIO-K) ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดย คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นแขกกิตติมศักดิ์ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมกับ YAB Tuan Guru Dato' Bentara Setia Hj Nik Abdul Aziz B Nk Mat มุขมนตรีแห่งรัฐกลันตัน และ YB Dato' Hj Che Abdullah B Mat Nawi รัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐกลันตัน

BIO_carnival_Malaysia

ในงานนี้ ไบโอเทคได้จัดแสดงเทคโนโลยีด้านการเกษตร (การปรับปรุงดิน การคัดเลือกพันธุ์พืช การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนพื้นที่เพาะปลูก) เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ คลังจุลินทรีย์ของประเทศไทย ตลอดจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากงานวิจัยและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ภาคเอกชนเพื่อการพานิชย์แล้ว เช่น ชุดตรวจสอบไวรัสในกุ้ง เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ (ENZbleach) ชุดตรวจโรคพืช ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์เอนไซม์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ เป็นต้น

นอกจากไบโอเทคแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กระทรวงวิทย์ฯ ไปร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ เครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=วว&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https://www.tistr.or.th/&ei=ZkI0UZehBoysrAfY_ICwAg&usg=AFQjCNHPizf8sqqRCEcOXRziTKDHbCTN-A&bvm=bv.43148975,d.bmk https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%" style="color: rgb(103, 139, 39);">สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สำหรับหน่วยงานของประเทศมาเลเซียที่ร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ อาทิ Malaysian Biotechnology CorporationMalaysian Agriculture Research and Development institute (MARDI), Universiti Malaysia Kelantan และFederal Agriculture Marketing Authority (FAMA) เป็นต้น

BIO-K เป็นงานที่รัฐกลันตันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้แก่ นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ พร้อมเปิดโอกาสสำหรับนักลงทุนในการขยายอุตสาหกรรมการผลิตในรัฐกลันตัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการและอภิปราย การแสดงนิทรรศการ และการแข่งขันต่างๆ เป็นต้น  

ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2556

 
 

ข่าวสารองค์กร