ไบโอเทค ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน 2013 BIO International Convention

ไบโอเทค เข้าร่วมแสดงนิทรรศการประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน 2013 BIO International Convention (BIO 2013) ระหว่างวันที่ 22–25 เมษายน 2556 ณ เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไบโอเทค ได้ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการใหม่ ได้แก่ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และ ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทยที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน

Thailand Pavilion จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติเห็นถึงศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อำนวยการจัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมีหน่วยงานไทยเข้าร่วมได้แก่ ไบโอเทค ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BIO Chicago

งาน BIO 2013 เป็นงานสัมมนาและการแสดงนิทรรศการด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐผู้บริหารบริษัทเอกชน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก โดยกิจกรรมหลักในงานดังกล่าว ประกอบด้วย การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพใน 17 สาขารวม 125 การบรรยาย การจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่กว่า 16,700 ตารางเมตรรวม 60 บูธนิทรรศการ และการหารือทางธุรกิจ ซึ่งมีการบรรยายแนะนำบริษัทกว่า 160 บริษัท และการจับคู่ทางธุรกิจรวม 25,573 คู่หารือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมดกว่า 13,000 คนจาก 62 ประเทศทั่วโลก

ประกาศเมื่อ  3 พฤษภาคม 2556

ข่าวสารองค์กร