แนะนำหนังสือใหม่ “ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม”

หนังสือ ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม” จัดทำขึ้นโดย สวทช. รวบรวมผลงานในเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลงานทั้งหลาย เกิดจากการทำงานของ สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา จำนวนมาก เพื่อให้งานที่ออกจากห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถส่งมอบสู่สังคมหรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
 
ดาวน์โหลดหนังสือได้ ที่นี่
 
book1

ประกาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร