วารสาร Asia Pacific Biotech News นำเสนอภาพฉายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

วารสาร Asia Pacific Biotech News ฉบับเดือนเมษายน 2556 นำเสนอภาพฉายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย โดยมีบทความจากไบโอเทค และ สวทช. 4 เรื่อง ได้แก่

 
ผู้สนใจสามารถอ่านวารสารทั้งหมดได้ที่ https://www.asiabiotech.com/
 
APBN V17 No4 News Content 182x242

ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร