รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เยือนไบโอเทค

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดาโต๊ะ ฮายีเจ๊ะ อับดุลเลาะห์     เบนนะนาวี รัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมไบโอเทค โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.       ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ

page

ในโอกาสนี้ ไบโอเทคได้นำเสนองานวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์ ไวรัสเอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์เอนไซม์อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์หมักด้วยต้นเชื้อที่คัดเลือกสายพันธุ์จากธนาคารจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำเสนอ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจีโนมเพื่อการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ตลอดจนผลงานชุดตรวจโรคพืชต่างๆ อาทิเช่น ชุดตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli ในพืชตระกูลแตง ซึ่งเป็นชุดตรวจที่พัฒนาให้มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ ใช้งานง่าย และสามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็ว

ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร