มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

เปิดตัวไปแล้วกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากในและต่างประเทศกว่า 150 หน่วยงาน นำองค์ความรู้และผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชม เพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป
 
ST Fair
 
ในงานนี้ ไบโอเทคนำผลงานวิจัย รวมถึงข้อมูลศูนย์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คลังชีววัสดุประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ งานวิจัยมาลาเรียกับการดื้อยาและการพัฒนายาต้นแบบ และผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยไบโอเทคแนะนำข้อมูลให้แก่เยาวชนและผู้สนใจเข้าดูงานอย่างใกล้ชิด
 
 ST Fair2
 
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน” โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่มีค่าเข้าชม
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ได้ที่ https://www.nst2013.com
 
ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2556
 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร