ผลงานวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัลในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา

ENZbleach หรือ เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาขาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) และ ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค TB DNAsensor Kit ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ในสาขาสุขภาพ (Health) จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 41 (The 41st International Exhibition of Inventions Geneva) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2556 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 Geneva

ENZbleach ผลงานของนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ เป็นเอนไซม์ไซแลนเนสที่ได้มาจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกด้วยเทคนิคเมตาจีโนม โดยเอนไซม์ดังกล่าวมีความสามารถในการทำงานที่สภาวะเป็นด่างสูงได้ดี ดังนั้นจึงนำไปใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อกระดาษในกระบวนการฟอกเหมือนกับการใช้เอนไซม์ทางการค้าทั่วไป และเนื่องจาก ENZbleach ได้มาจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่ไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเจือปน ทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ ดังนั้นการใช้เอนไซม์ชนิดนี้ในการฟอกเยื่อกระดาษ จะช่วยลดการใช้พลังงาน สารเคมี และขั้นตอนในกระบวนการฟอกเยื่อ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน และยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค TB DNAsensor Kit I เป็นชุดตรวจที่ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ผนวกกับ Lateral flow dipsticks ในขณะที่ชุดตรวจ TB DNAsensor Kit II เป็นชุดที่ใช้เทคนิคการทำปฏิกิริยาระหว่าง gold nanoparticle กับดีเอ็นเอเป้าหมาย (specific target DNA) ซึ่งชุดตรวจทั้ง 2 ชุด สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว ให้ผลการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม

page

ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค เป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค

งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ เจนีวา จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิส (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 45 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ส่งผลงานไทยเข้าประกวด 37 ผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ 3 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง 11 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 12 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศมาเลเซีย สถาบันนักประดิษฐ์นานาชาติ (International Federation of Inventors' Associations; IFIA)

ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร