ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี ไบโอเทค

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อฉลองวาระสำคัญนี้ ไบโอเทค ขอประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ไบโอเทค ครบรอบ 30 ปี สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดปี 2556

30th_Ann_biotec_web

ประกาศเมื่อ 2 มกราคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร