บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ใน BioSpectrum

วารสาร BioSpectrum ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค ในประเด็นบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ และการเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ พร้อมกันนี้ได้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการค้นคว้าวิจัยด้านโรคมาลาเรีย และความสำเร็จในการค้นพบยาต้นแบบ P218 มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียทั้งสายพันธุ์ที่ไวต่อยาและดื้อต่อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบระดับพรีคลินิก (Pre-Clinical Trial) และระดับคลินิก (Clinical Trial)

Prof_Yongyuth_in_Biospectrum

สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://www.biospectrumasia.com/biospectrum/influencers/174016/yongyuth-the-thai-drug/page/1#.URDDFh03vqE

ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556

 
 

ข่าวสารองค์กร