บทสัมภาษณ์ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ในโอกาสสัปดาห์สตรีสากล

เนื่องในโอกาสสัปดาห์สตรีสากล สื่อออนไลน์ BioSpectrum ได้จัดทำบทสัมภาษณ์ผู้หญิงเก่งในวงการเทคโนโลยีชีวภาพ 8 ท่าน ซึ่ง ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค ได้รับเลือกสัมภาษณ์ด้วย

ในบทสัมภาษณ์ ดร. กัญญวิมว์ ได้เล่าถึงประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานที่เริ่มต้นจากการทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา และเมื่อกลับประเทศไทย ดร. กัญญวิมว์ ได้เข้าทำงานที่ไบโอเทคโดยเริ่มจากการเป็นนักวิจัย ได้รับหน้าที่สำคัญในการจัดตั้งห้องปฏิบัติตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการไบโอเทคซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากนักวิจัยเป็นผู้บริหารองค์กร 

Dr._Kanyawim_on_BioSpectrum

ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ ดร. กัญญวิมว์ ได้ที่: https://www.biospectrumasia.com/biospectrum/influencers/175560/thai-biotec-director-staff-female/page/1.

ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2556

ข่าวสารองค์กร