นักวิจัยไบโอเทค ชนะเลิศการประกวดนำเสนองานวิจัยในโครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2013

ดร. พรรณรำเพย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผู้เข้าชิงชนะเลิศ จากการนำเสนองานวิจัยผ่านวีดีโอ ความยาว 3 นาที ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 40 คน ในภูมิภาคอาเซียน ก่อนคว้ารางวัลชนะเลิศ โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Reverse Genetics of Porcine Epidemic Diarrhea Virus เป็นเวลา 10 นาที ต่อหน้าผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์
 
ทั้งนี้ ดร. พรรณรำเพย จะได้รับทุนเดินทางไปยุโรปเพื่อร่วมงานประชุม EURAXESS Voice of the Researchers Conference
  
Dr Phanramphoei euraxess 
 
 
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2556
 

ข่าวสารองค์กร