ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. ได้เปิดตัวข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แบบการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อรวมยีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน โดยข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ RGD05219-12-12-B (KDML105/IR62266) ซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และพันธุ์ RGD04069-1-179-1 (RD6*5/Jao Hom Nin)*3///(KDML105*5/IR1188) ซึ่งเป็นสายพันธุ์รับ และทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติจนได้ข้าวเหนียวต้นเตี้ยสายพันธุ์ดี

kor_khor_6_semidwarf_rice

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่เป็นข้าวนาปีที่มีความไวต่อช่วงแสง มีลักษณะเด่นคือ สามารถต้านทานต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง มีขนาดลำต้นสูงเฉลี่ย 130 เซนติเมตร ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเครื่องจักร มีการแตกกอดี ลำต้นมีความแข็งแรง จึงมีความทนทานต่อลมแรง ลดปัญหาการหักล้ม เมล็ดเรียวยาว เมื่อนำมาหุงต้ม มีคุณภาพและความเหนียวนุ่มคล้ายพันธุ์ กข6 มีผลผลิตข้าวแห้งเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ โดยขณะนี้ได้มีการนำไปเพาะปลูกแล้วในจังหวัด น่าน เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากไบโอเทค กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรมการข้าว ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ให้มีความต้านทานโรคและแมลงสำคัญ สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และให้ผลผลิตสูง

ประกาศเมื่อ 7 มกราคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร