บทความแนะนำคลังชีววัสดุประเทศไทยในจดหมายข่าว BioResource Now! ประเทศญี่ปุ่น

BioResource Nowไบโอเทคได้จัดทำบทความแนะนำคลังชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center) ลงในจดหมายข่าว BioResource Now! ซึ่งเป็นจดหมายข่าวรายเดือนนำเสนอข้อมูล ข่าวสารด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจัดพิมพ์โดย Genetic Resource Center, National Institute of Genetics ประเทศญี่ปุ่น

ไบโอเทคได้จัดตั้งคลังชีววัสดุประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช พร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ในระดับมาตรฐานของนานาชาติอย่างแบบครบวงจร

ผู้สนใจสามารถอ่านจดหมายข่าว BioResource Now! ฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ https://www.shigen.nig.ac.jp/shigen/news/n_letter/2014/nl201401En.pdf 

และภาษาญี่ปุ่นได้ที่ https://www.shigen.nig.ac.jp/shigen/news/n_letter/2014/nl201401.pdf

ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2557

ข่าวสารองค์กร